FAQ

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss på Tailsweep. Skulle du ha övriga frågor är du välkommen att höra av dig till vår Help Desk.

Borttappat lösenord?

Klicka här och följ instruktionerna.

Kan jag bli partner med Tailsweep?

För att få gå med i Tailsweeps annonsnätverk krävs för närvarande en personlig inbjudan. Läs mer här
Om du är intresserad av att mäta trafiken på din sajt och finnas med på Tailsweeps topplistor, kan du skapa ett gratiskonto för statistikmätning här.

Hur lång bindningstid/uppsägningstid har jag med Tailsweep?

Du har ingen bindningstid eller uppsägningstid när du registrerar dig som partner med Tailsweep.
Vi föredrar dock att du hör att av dig i god tid till oss om du har tänkt att avsluta vårt samarbete.
Detta för att vi bl.a. kanske har kampanjer bokade på din blogg/sajt framöver som vi då måste flytta, annars riskerar vi att underleverera kampanjen gentemot vår kund.
Har du däremot skrivit ett avtal med oss finns en bindningstid och en uppsägningstid som framgår i vårt avtal.

Kan jag fakturera, kan jag ta utbetalning som lön?

Som Partner hos Tailsweep kan du välja att få din utbetalning som lön eller att fakturera oss.
Runt den 20:e i varje månad kommer vi att skicka ett faktureringsunderlag till dem som har registrerat sitt org. nummer i vårt system.
Till de övriga skickar vi en lönespecifikation och alla utbetalning sker den 25:e.
Tänk dock på att om du väljer att ta din betalning som lön går ungefär 30% av dina intjänade pengar direkt till skatter och sociala avgifter.
I din dashboard visas alltid dina intjänade pengar efter skatter och sociala avgifter för den som tar utbetalning som lön.

Utbetalning – Hur fungerar det?

Våra Partners får utbetalning varje månad den 25:e eller tidigare när man tar sin utbetalning som lön.
Faktureringsunderlag skickas ut runt den 20:e i varje månad.
Det krävs dock först att man har kommit upp i ett minimum av 2 500 kr för att vi skall kunna göra en utbetalning.
Dessa 2 500 kr räknas innan skatt & sociala avgifter för den som har lön och innan moms för den som fakturerar.
Vid din allra första utbetalning kommer vi att maila dig och be om bankuppgifter för utbetalning.
Framöver skickar vi helt enkelt dig en lönespecifikation och sätter sedan in pengarna på ditt konto.
Du som fakturerar behöver bara fylla i ditt org. nummer på din inloggning, efter det kommer vi att skicka dig faktureringsunderlag de månader du skall få betalt.

Hur accepterar/nekar jag kampanjer?

I din dashboard har du själv fritt val att acceptera/neka precis alla kampanjer som kommer att visas på din blogg.
Du kan även välja att automatiskt acceptera alla kampanjer som kommer vilket säkerhetsställer en bra intäkt på din blogg.
Om du å andra sidan väljer att neka annonser väldigt ofta är risken stor att kunden kommer att välja bort din blogg i framtida kampanjer.

Varför får jag inte betalt för alla mina avslutade kampanjer samtidigt?

För att Tailsweep skall kunna betala ut pengar till dig krävs det att vi först har fått betalt av vår kund för den specifika kampanjen.
Tailsweep skickar ut faktura till kund samtidigt som kampanjen startar men kund har sedan 30 dagar på sig att betala vilket gör att en kampanj kanske inte alltid betalas ut exakt samtidigt som den avslutas.
I vissa fall kommer det alltså bli så att du får betalt för en specifik kampanj först i slutet av en månad och att den då inte betalas ut till dig före månaden efteråt.

Fillers – Hur fungerar det?

Fillers är en av form av annonser som endast rullar då du inte har några premiumannonser.
Dessa är till för att det aldrig skall rulla tomt på dina annonsplaceringar.
Kampanjerna som rullar i våra fillerlösningar är inte lika specificerade som premiumannonser, men de väljs fortfarande enligt kategori, såsom Barn&Familj, Mode – Kvinna, Prylar&Teknik osv.
Fillers ger dig mellan 1-3 kr i CPM per annonsyta och är ett mycket bra supplement till vanliga premiumannonser för att öka din månatliga inkomst.

Back-up annonser – Finns utrymme för det?

Vi kan hantera dina back-up annonser som du fortfarande vill köra, på grund av att du kanske har ett avtal sen tidigare eller liknande.
Maila oss bara scripten för dessa, sedan lägger vi upp dem i vårt system och de visas alltid när du inte har en premiumannons.

Vad betyder PI?

Page Impression (eng.) betyder sidvisning, och används också som ett mått på hur många sidvisningar en sajt har under en given tidsperiod, för att bestämma aktivitetsnivå eller storlek på sajten.

Hur beräknas PI?

Varje sidvisning registreras och läggs till det sammanlagda antalet visningar.

Vad betyder UB?

UB betyder Unika Besökare, och är ett mått på hur många enskilda besökare som en sajt har under en viss tidsperiod. Idag är det branschpraxis att ange antalet unika webbläsare, som ett mått på antalet unika besökare.

Hur beräknas UB?

Antalet unika besökare beräknas genom en rad olika metoder. När en person besöker en sajt räknas hon eller han som unik under en veckas tid.

Hur sker rapporteringen av statistik och besökstrafik?

Genom Tailsweep kan annonsören fortlöpande följa sin kampanj. All tillgänglig statistik går att bryta ner på varje enskild sajt. Det ger annonsören en möjlighet att se vilka sajter som har gett mest avkastning per investerad krona.

Tailsweep tillhandahåller följande statistik:

  • Antal sidvisningar (PI)
  • Antal klick
  • Antal unika besökare (UB)
  • CPM (Cost per mille)
  • CTR (Click through rate)

Vad betyder CPM?

CPM, Cost Per Mille, även känt som CPT, betyder kostnad per tusen visningar och anger kostnaden för tusen annonsexponeringar.

Vad betyder CPC?

CPC, Cost Per Click, betyder kostnad per klick, och anger hur mycket varje enskilt klick på en annons kostar. I dagsläget arbetar Tailsweep endast med CPM.

Vad betyder CTR?

CTR, Click Through Ratio, är ett mått som används för att få reda på förhållandet mellan antalet annonsvisningar och antalet annonsklick. Exempelvis: en annons som visas 100 gånger och klickas på 1 gång får ett CTR-värde på 1 procent.

TA DEL AV DE SENASTE UPPDATERINGARNA!

FÅ VÅRT NYHETSBREV "TAILSWEEP - UPDATES"

MADE WITH love BY